Đèn chiếu sáng exit XF-BLZD-2LREI 3WA Lilang

Đèn chiếu sáng exit XF-BLZD-2LREI 3WA Lilang loại một mặt hoặc hai mặt, có chỉ hướng hoặc không chỉ hướng được dùng khi hệ thống điện mất điện đột ngột hoặc gặp các sự cố ngoài mong muốn để chỉ hướng thoát hiểm cho người gặp nạn.