Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KenTom KT750

  • Công suất đèn LED: 3W x 2 bóng 3.2V
  • Thời gian ác quy ứng cấp sự cố mất điện: ≥ 4h
  • Thời gian sạc: ≥24h