Ghen bán nguyệt D70 Morele

  • Kích thước: 70×18 mm – Cây dài 1200mm (1,2 mét) có màu trắng hoặc vàng ngà. Cây dài 2000mmm (2 mét) có loại màu vân gỗ đậm, vân gỗ nhạt, màu nhựa xám. Kích thước trong 40x15mm
  • Dùng để đi tối đa 15 dây CAT 6 hoặc 18 dây CAT 5