Ổ cắm điện du lịch Hàn Quốc

Ổ cắm điện du lịch Hàn Quốc là dạng ổ cắm chuyển đổi tiêu chuẩn thường sử dụng tại Hàn Quốc sang dang ổ cắm đa năng thường dùng tại Việt Nam.