Ổ cắm tiếp địa tăng cường Hampden SLR-3S

Ổ cắm nối đất Hampden SLR-3S được sử dụng rộng rãi trong Bệnh viện, đặc biệt ở những vị trí bệnh nhân nhạy cảm với điện, chẳng hạn như Đơn vị Chăm sóc Đặc biệt, để đảm bảo rằng tất cả các bề mặt dẫn điện trong tầm với của bệnh nhân đều an toàn.