Cầu dao tự động an toàn Hàn Quốc DoBo MCCB 8810C

  • Cường độ dòng chịu tải định mức: 10A , 15A , 20A, 30A , 40A
  • Số cực: 2
  • Điện áp định mức : 220V – 240V AC 50-60Hz
  • Dòng cắt ngắn mạch: 1.5kA