Công tắc chuyển mạch chống nổ EX 3P 25A

Công tắc chuyển mạch chống nổ EX 3P 25A bao gồm 01 công tắc chuyển mạch, 01 đèn báo, 01 Aptomat tuỳ chọn, 01 hộp đế bảo vệ. Công tắc chuyển mạch chống nổ EX có thể lắp tuỳ chọn MCB 1P, 2P, 3P, 4P, 5P.