Công tắc điện 2 một chiều Legrand

Công tắc điện 2 một chiều Legrand Rivia là sản phẩm cao cấp của hãng Legrand. Sản phẩm có mức độ tiêu thụ điên cực ít và là một biểu trưng riêng của thương hiệu tập đoàn. Giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc lựa chọn cho các dự án của mình.