Ổ cắm điện 5 chấu G09Z223 Bull

Ổ cắm điện 5 chấu G09Z223 Bull một thương hiệu con của Gongniu có dạng mặt vuông gồm 1 ổ cắm kiểu A (2 chân dẹt) và 1 ổ cắm kiểu I (3 chân dẹt) thường được sử dụng tại các thị trường như Mỹ, Canada, Nhật, Úc, New Zealand và Trung Quốc đối với kiểu I (3 chân dẹt)