Đèn chiếu sáng sự cố XF-ZFZD-E3WA Lilang

Đèn chiếu sáng sự cố XF-ZFZD-E3WA Lilang còn gọi là đèn mắt ếch hoặc đèn MC chuyên dùng khi hệ thống điện chiếu sáng bị mất điện đột ngột hoặc gặp các sự cố ngoài mong muốn để cung cấp ánh sáng cho mọi người di chuyển.