Đèn sự cố kết hợp Exit Lối Thoát LiLang

Đèn sự cố tích hợp pin dự phòng, 2 đèn mắt ếch, biển LED 3W chỉ dẫn Exit-Lối thoát song ngữ. Khi xảy ra sự cố mất điện, sau 1 giây đèn sẽ chuyển sang trạng thái sử dụng pin, và có thể chiếu sáng khẩn cấp trong 120 phút.