Kim thu sét Caritec PCS ESE 3650

Kim thu sét Caritec PCS ESE 3650 là dòng kim thu sét chủ động tự phóng tia tiên đạo trong không khí với bán kính bảo vệ 118m và chịu được cường độ dòng sét cực đại lên đến 200KA  (dòng sét xảy ra ở VN đo được tối thiểu trên 01 lần sét đánh là 90KA).