Máy chấm công vân tay và thẻ KJ 3300

Máy chấm công nhận dạng vân tay và thẻ KJ-3300

  • Tốc độ nhận thực nhanh (< 0.3 giây 1:N).
  • Màn hình màu TFT 2.5″
  • Hỗ trợ cổng USB để Download/Upload dữ liệu
  • Giao tiếp qua cổng TCP/IP; RS-485
  • Số lượng người sử dụng: 2.000, 5.000, 10.000, 30.000 người
  • Số lượng bản ghi sự kiện tối đa lên tới: 500,000 bản ghi
  • Xuất xứ: KJTECH – Hàn Quốc