Kim thu sét Caritec PCS ESE 6650

Kim thu sét Caritec PCS ESE 6650 là dòng kim thu sét chủ động tự phóng tia tiên đạo trong không khí với bán kính bảo vệ 131m và chịu được cường độ dòng sét cực đại lên đến 200KA