Máy chấm công vân tay Suprema BioEntry W2

Máy chấm công vân tay Suprema BioEntry W2 BEW2-ODP là một thiết bị kiểm soát truy cập vân tay chắc chắn có nền tảng công nghệ sinh trắc học và bảo mật thế hệ tiếp theo của Suprema.