Chống sét lan truyền nguồn OBO V50-B+C

Chống sét lan truyền nguồn OBO V50-B+C 1+NPE là bộ chống sét kết hợp giữa chống sét nguồn và chống sét lan truyền Loại 1 + 2 kiểu DIN EN 61643-11 được thiết kế theo tiêu chuẩn VDE 0185-305 (IEC 62305)…