Kim Thu Sét Caritec OWN CN 152

Kim Thu Sét Caritec OWN CN 152 với bán kính bảo vệ 152M được thiết kế bằng một loại vật liệu đặt biệt chuyên dụng, vật liệu này có khả năng tự tạo ion khi nó được tiếp xúc với điện từ trái đất, ngay thời điểm này nó giải phóng ion và phát tia tiên đạo  chủ động đón sét và dẫn xuống theo hệ thống tiếp địa.